ottoneu Football Logo

Season Stats

Season Team FGA FGM<20 FGM20-29 FGM30-39 FGM40-49 FGM50 XPA XPM Points
2018 MIA 19 0 6 3 7 1 34 33 90.00
2019 MIA 28 0 6 7 5 3 27 26 98.60
2020 MIA 37 1 8 6 11 8 34 34 160.00
2021 MIA 29 0 6 6 7 2 32 31 96.00

2022 Game Logs 2022 2021

Game FGA FGM<20 FGM20-29 FGM30-39 FGM40-49 FGM50 XPA XPM Points

Transaction History

Date Team Transaction Type Salary
Aug 22, 2021 7:02 PMManoa Warriorsadd$3
Jan 5, 2022 12:17 PMManoa Warriorsincrease$7