Ottobot Ep 37: 2021 First Week Reactions | 2021 Blue+White Ottoneu T-shirts

Week 8 & 9

Sep 14 - Sep 27

1613.43

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 534 -534.00
H 147 823.20
2B 31 89.90
3B 2 11.40
HR 27 253.80
BB 80 240.00
HBP 10 30.00
SB 12 22.80
CS 3 -8.40
Total 928.70

Pitching Stats SP Starts Remaining: 0

Stat Value Pts
IP 136.2 1011.33
SV 2 10.00
HLD 4 16.00
K 160 320.00
H 111 -288.60
BB 41 -123.00
HBP 5 -15.00
HR 20 -246.00
Total 684.73

1234.73

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 557 -557.00
H 118 660.80
2B 22 63.80
3B 4 22.80
HR 15 141.00
BB 82 246.00
HBP 7 21.00
SB 12 22.80
CS 2 -5.60
Total 615.60

Pitching Stats SP Starts Remaining: 1

Stat Value Pts
IP 121.2 900.33
SV 0 0.00
HLD 3 12.00
K 137 274.00
H 106 -275.60
BB 42 -126.00
HBP 6 -18.00
HR 12 -147.60
Total 619.13

Box Score

Big Cat Hunter 🙀     Electric Altuve 👕

Sep 14   Sep 15   Sep 16   Sep 17   Sep 18   Sep 19   Sep 20   Sep 21   Sep 22   Sep 23   Sep 24   Sep 25   Sep 26   Sep 27   

Batters

Name Pos Opp AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available

Pitchers

Name Pos Opp IP SV HLD K H BB HBP HR Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available