XXL T-shirts available

Week 25 & 26

Sep 16 - Sep 29

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 378 -378.00
H 90 504.00
2B 23 66.70
3B 0 0.00
HR 15 141.00
BB 36 108.00
HBP 9 27.00
SB 12 22.80
CS 1 -2.80
Total 488.70

Pitching Stats SP Starts Remaining: 0

Stat Value Pts
IP 110.2 818.93
SV 8 40.00
HLD 4 16.00
K 109 218.00
H 95 -247.00
BB 44 -132.00
HBP 4 -12.00
HR 20 -246.00
Total 455.93

1073.57

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 488 -488.00
H 122 683.20
2B 25 72.50
3B 1 5.70
HR 23 216.20
BB 71 213.00
HBP 6 18.00
SB 12 22.80
CS 3 -8.40
Total 735.00

Pitching Stats SP Starts Remaining: 5

Stat Value Pts
IP 69.1 513.07
SV 6 30.00
HLD 1 4.00
K 74 148.00
H 62 -161.20
BB 17 -51.00
HBP 3 -9.00
HR 11 -135.30
Total 338.57

Box Score

A Little Out of Context ✏️     Brad's Hand

Sep 16   Sep 17   Sep 18   Sep 19   Sep 20   Sep 21   Sep 22   Sep 23   Sep 24   Sep 25   Sep 26   Sep 27   Sep 28   Sep 29   

Batters

Name Pos Opp AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available

Pitchers

Name Pos Opp IP SV HLD K H BB HBP HR Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available