Week 1

Mar 20 - Mar 31

Brad's Hand

0-0-0

505.47

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 152 -152.00
H 37 207.20
2B 5 14.50
3B 0 0.00
HR 9 84.60
BB 27 81.00
HBP 2 6.00
SB 6 11.40
CS 1 -2.80
Total 249.90

Pitching Stats SP Starts Remaining: 3

Stat Value Pts
IP 42.1 313.27
SV 2 10.00
HLD 0 0.00
K 39 78.00
H 28 -72.80
BB 9 -27.00
HBP 3 -9.00
HR 3 -36.90
Total 255.57

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 177 -177.00
H 49 274.40
2B 8 23.20
3B 1 5.70
HR 4 37.60
BB 14 42.00
HBP 1 3.00
SB 5 9.50
CS 1 -2.80
Total 215.60

Pitching Stats SP Starts Remaining: 1

Stat Value Pts
IP 51.1 379.87
SV 1 5.00
HLD 2 8.00
K 59 118.00
H 54 -140.40
BB 14 -42.00
HBP 4 -12.00
HR 8 -98.40
Total 218.07

Box Score

Brad's Hand     Ozuna Moncada Means No Worries

Mar 20   Mar 21   Mar 22   Mar 23   Mar 24   Mar 25   Mar 26   Mar 27   Mar 28   Mar 29   Mar 30   Mar 31   

Batters

Name Pos Opp AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available

Pitchers

Name Pos Opp IP SV HLD K H BB HBP HR Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available